fredag 9 mars 2012

Kronofogden, Anbudsförsäljning - Östersund; Måndag 12 Mars

Kronofogdemyndigheten infordrar måndagen den 12 mars 2012, anbud på följande utmätt lös egendom. Bl.a. bilar, andra fordon och vapen.

Visning

Visning: objekt 1-3 samt 5-8, fredagen den 16 mars 2012, kl. 13.00.
Plats: Tysjövägen 8 Lungviks industriområde,  Östersund.
 
Visning: objekt 4 sker efter anmälan på 070-5844614 alt. 070-5844662.
 
Visning: objekt 9-16, fredagen den 16 mars 2012, kl. 11.00-12.00.
Plats: Kronofogdens kontor, Forskarens väg 9, Hus UD Östersund.
ObjektslistaPDF (pdf, 19 kB)Bilder
Bilder objekt 12-16 saknas.
  
Observera att försäljningen kan ställas in med kort varsel!

 

Anbud


Skriftligt anbud inlämnas för varje egendom för sig i slutet kuvert märkt med "Anbud" samt vilken ort och egendom det gäller. Anbud kan även mejlas till anbud.norra@kronofogden.se  Anbudet skall ha inkommit  senast fredagen
den 23 mars 2012, kl 16.00 till Kronofogdemyndigheten, Box 110, 971 04 LULEÅ och är bindande för anbudsgivaren tom torsdagen den 5 april 2012.  

Betalning


Betalning av antaget anbud skall erläggas senast fem dagar efter anbudsgivaren erhållit besked att anbudet antagits. Betalningsanstånd kan ges under vissa förutsättningar.
Egendomen lämnas ut först när full betalning skett.  

Utlämnande


Enligt överenskommelse. Dock senast 7 dagar efter bekräftad betalning. Hämtas inte inropat objekt innan utsatt tid kan kostnader för magasinering komma att faktureras köparen.  

Försäljningsvillkor


Egendomen säljs i det skick den befinner sig i vid försäljningstillfället.  Mervärdesskatt skall anses ingå i köpesumman om den ingått i skattepliktig verksamhet. Anbud kan avslås om det bedöms att väsentligt högre pris kan erhållas genom annat försäljningssätt.  

Mer information och frågor


Kontakta KronofogdemyndighetenMats Wennström
Tfn. 010 - 573 89 49.
Per Marklund
Tfn. 010 - 573 89 31.
Kronofogdens Kundservicer,  tfn. 0771-7373 00.


Mer information: www.kronofogden.se Alla uppdateringar: Kronofogden
Hitta auktionen: Se auktionens hemsida Informations källa: Kronofogden

Nyckelord: kronofogden,Försäljning av lös egendom,Östersund,exekutivauktion,auktion,anbuds försäljning,lös egendom,maskiner,20120312


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...