fredag 9 mars 2012

Kronofogden, Anbudsförsäljning - Västerås; Tisdag 13 Mars

Kronofogdemyndigheten infordrar tisdagen den 13 mars 2012, anbud på följande utmätt lös egendom. Bilar,fordon och maskiner

Visning

Onsdagen den 7 mars 2012. Se objektsbeskrivningen för plats och tid.
Observera att försäljningen kan ställas in med kort varsel!
 

Anbud

Skriftliga anbud ska vara Kronofogden Västeråskontoret till handa senast  tisdagen den 13 mars 2012. I anbudet ska det framgå ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, vad du bjuder på och hur mycket.
Märk kuvertet med anbud samt objektets respektive nummer.
Postadress: Box 16, 721 03 Västerås. Besöksadress: Sigurdsgatan 21, Västerås.
Lämnade anbud är bindande i 2 veckor efter slutdatumet för anbudslämning och Kronofogdemyndigheten beslutar om anbud ska godtas.
Antas anbud ska betalning ske senast 5:e dagen efter det att anbudsgivaren har erhållit meddelande om det. Man kan också skicka in sitt bud via e-post till adressen: anbud.vasteras@kronofogden.se .
Observera dock att denna adress bara är för bud och vi kommer inte att öppna e-postlådan innan anbudstiden är över!
Ställer man frågor dit kommer man alltså inte att få svar på dem!
Alla bud kommer att öppnas torsdagen 15 mars 2012.

Försäljningsvillkor

Egendomen säljs i befintligt skick. Kronofogdemyndigheten lämnar inga garantier beträffande egendomens funktion, ursprung och kvalitet.
Det är köparens plikt att undersöka objekten på visningen för att förvissa sig om skicket.
Vi reserverar oss för ev. felskrivningar i utropslistorna.
 
För att kunna köpa registrerade fordon krävs ett svenskt personnummer och en svensk adress. De som ej är folkbokförda i Sverige och inte har något svenskt personnummer sedan tidigare kan skaffa ett så kallat samordningsnummer, men en svensk adress måste man uppge (dit registreringsbeviset skickas).

Betalning

Egendomen lämnas ut först när full betalning skett.
 

Mer information och frågor

Frågor och anmälan till visningar kan ställas via e-post till: kenneth.carlsson@kronofogden.se , skriv "Anbud Västerås" i rubrikraden.
Observera också att jag inte tar emot bud till den här personliga e-post adressen, utan endast eventuella frågor.
Kronofogdens Kundservicer tfn. 0771-7373 00


Mer information: www.kronofogden.se Alla uppdateringar: Kronofogden
Hitta auktionen: Se auktionens hemsida Informations källa: Kronofogden

Nyckelord: kronofogden,Försäljning av lös egendom,Västerås,exekutivauktion,auktion,anbuds försäljning,lös egendom,maskiner,20120313


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...