fredag 21 september 2012

Auktionsfirman Leif Landberg & Co; Auktion Onsdag 26 September

Nästa auktion på Auktionsfirman Leif Landberg & Co, Onsdag 12-09-26


Auktion: kl.17.00 Auktionshallen - Mellerud.

På auktionen försäljes för bl.a. Stig Svenssons dödsbo, Åmål, samt på grund av ändrat boende:

Se bilder här


Mer information: www.auktioner-mellerud.nu Alla uppdateringar: Auktionsfirman Leif Landberg & Co
Hitta auktionen: Karta/vägbeskrivning Informations källa: Auktionsfirman Leif Landberg & Co

Nyckelord:Auktionsfirman,LeifLandberg&Co,auktion,mellerud,dalsland,götaland,sverige,veckoauktion,nätauktion,lösöre,hittegods,cycklar,dödsbo,20120926

-->
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...