onsdag 12 september 2012

Kronofogden; Anbudsförsäljning i Gävle - Lösöre, Måndag 17 September

Kronofogden Gävle/Falun infordrar anbud på totalt 87 objekt. Anbuden ska vara inne senast den 17 sept. 2012 kl 15.00.


På anbud säljes bl.a: Bilar, motorcycklar, husvagn, båtar, musikinsrument och annant lösöre.

Se objekten här


Skriftligt anbud lämnas i slutet kuvert märkt " Anbud Gävle" samt objektets nummer. Anbudsgivarens kontaktuppgifter (namn, adress och tel.nr) ska framgå av anbudet. Anbudet ska ha inkommit senast den 17 sept kl 15.oo till Kronofogden, Box 773, 80129 Gävle.
Anbud mottages även via e-post till adressen: anbud.gavle@kronofogden.se. OBSERVERA att denna adress bara är för anbud och öppnas inte före anbudstidens slut.

Kronofogden prövar om avgivet bud kan godtas.
Försäljningen kan ställas in med kort varsel.
Antas budet ska betalning ske senast 5:e dagen efter det att anbudsgivaren erhållit meddelande att budet godtagits.

Utlämnande av gods sker då full betalning skett på den plats där visningen ägt rum och efter överenskommelse med försäljningssamordnaren.

OBS! Kronofogden kan inte ombesörja frakt av gods till anbudsgivaren.

Anbudstiden löper ut

2012-09-17 klockan 15.00
Mer information: www.kronofogden.se Alla uppdateringar: Kronofogden
Hitta auktionen: Se auktionens hemsida Informations källa: Kronofogden

Nyckelord:kronofogden,auktionstorget,Försäljning,svealand,götaland,norrland,sverige,Borås,Eskilstuna,Falun,Gällivare,Göteborg,Halmstad,Haparanda,Helsingborg,Hudiksvall,Jönköping,Kalmar,Karlstad,Kristianstad,Linköping,Luleå,Malmö,Skellefteå,Skövde,Sundbyberg,Sundsvall,Södertälje,Uddevalla,Umeå,Uppsala,Västerås,Växjö,Örebro,Örnsköldsvik,Östersund,exekutivauktion,auktion,konkursauktion,lösöresauktion,anbuds,försäljning,lösegendom,maskiner,Fordon,bilar,motorcyklar,20120917

-->
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...