fredag 21 september 2012

Kronofogden; Anbudsförsäljning i Luleå - Lösöre och fordon Onsdag 26 September

Kronofogden infordrar anbud på nedanstående objekt senast 2012-09-26 kl 16:00


Visning av objekt 1-12 sker 2012-09-19 kl 11:00-11:30 på Cementvägen 1, Storheden Luleå. Visning av objekt 13 sker efter anmälan på tel. 01057-38931. Datum, tid samt plats meddelas i samband med anmälan

Se objekten här

Försäljningsvilkor
Anbud ska vara Kronofogden tillhanda senast 2012-09-26 kl 16:00. Skriftliga anbud skickas till KFM Luleå, Box 110, 971 04 Luleå. Märk Kuvertet med ANBUD.
Alternativt skicka e-post till anbud.norra@kronofogden.se


Lämna ditt anbud samt dina kontaktuppgifter i skrivelsen för att kronofogden ska kunna kontakta dig om du vinner anbudsgivningen. Anbudet får inte vara villkorat till andra ingivna anbud eller vara variabelt och skall alltid anses innefatta moms.
Kronofogden prövar om angivet bud kan godtas. Anbudsgivaren är bunden av sitt anbud till den 10/10 2012. Anbuden öppnas 2012-09-27.


Resultat av anbudsförsäljningen publiceras under "Avslutade försäljningar". Den som får sitt anbud godkänt blir underrättad per e-post eller telefon inom några dagar från anbudstidens utgång.


Egendomen säljs i befintligt skick varför anbudsgivaren rekommenderas att delta vid visningen. Kronofogden lämnar inga garantier avseende egendomen funktion, ursprung, kvalitet eller äkthet utan det åligger köparen att undersöka objektet på visningen för att förvissa sig om skicket.


Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar i objektsbeskrivningarna.


Betalning
Betalning ska ske senast 5 dagar efter att anbudsgivaren fått besked om att budet antagits. Egendomen lämnas ut först när full betalning skett.


Anbudstiden löper ut

2012-09-26 klockan 16.00Mer information: www.kronofogden.se Alla uppdateringar: Kronofogden
Hitta auktionen: Se auktionens hemsida Informations källa: Kronofogden

Nyckelord:kronofogden,auktionstorget,Försäljning,svealand,götaland,norrland,sverige,Borås,Eskilstuna,Falun,Gällivare,Göteborg,Halmstad,Haparanda,Helsingborg,Hudiksvall,Jönköping,Kalmar,Karlstad,Kristianstad,Linköping,Luleå,Malmö,Skellefteå,Skövde,Sundbyberg,Sundsvall,Södertälje,Uddevalla,Umeå,Uppsala,Västerås,Växjö,Örebro,Örnsköldsvik,Östersund,exekutivauktion,auktion,konkursauktion,lösöresauktion,anbuds,försäljning,lösegendom,maskiner,Fordon,bilar,motorcyklar,20120926

-->
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...