onsdag 5 september 2012

Nationalmuseum; Nyförvärv: Målning av Jan Lievens

Nationalmuseums omfattande samling av äldre holländskt måleri har berikats med ett av Jan Lievens främsta verk. Målningen föreställandes aposteln Paulus är daterad till 1627-29 och har sitt ursprung i den så kallade Sparreska samlingen. Förvärvet är ett av de mest betydande som Nationalmuseum har gjort på senare år.

Jan Lievens (1607-1674) föddes i Leiden där han 1615 studerade för Joris van Schooten, och därefter hos Pieter Lastman i Amsterdam mellan cirka 1619-1621. På slutet av 1620-talet arbetade Lievens nära Rembrandt, varför deras verk från den tiden ofta är svåra att särskilja. År 1632 reste Lievens till England där han fick flera uppdrag av det engelska hovet, för att därefter bege sig till Antwerpen där han blev medlem av stadens målargille. Från 1643 till och med sin död 1674 levde och verkade Lievens framförallt i Amsterdam, med undantag för ett antal vistelser i Haag och i födelsestaden Leiden.


Den monumentala målningen föreställande aposteln Paulus är ett karakteristiskt verk av Lievens från den period i Leiden då han samverkade nära med Rembrandt. Ett släktskap med Rembrandts måleri från samma tid, det vill säga cirka 1627-29, märks både motiviskt och kompositionellt, men också i den ljusbehandling som Lievens använt sig av. Här kan särskilt framhållas motivet med aposteln framställd i halvfigur, den kraftfulla ljus- och skuggbehandlingen med en ljuskälla som lyser upp scenen från vänster liksom den inkännande och av realism präglade skildringen av Paulus fårade ansikte och grova hand. Paulus framställs av Lievens som en lärd gammal man som är försjunken i tankar då han är i färd med att fortsätta sitt skrivande i en stor, uppslagen bok.

Jan Lievens målning avbildande aposteln Paulus har i forskningen om konstnären daterats till åren omkring 1627-29. Målningen kom ursprungligen till Sverige genom den betydande konstsamlaren Gustav Adolf Axelsson Sparre (1746-1794). Den så kallade Sparreska samlingen räknas idag till en av de främsta i landet under 1700-talet vid sidan av Gustav III:s, Lovisa Ulrikas och Carl Gustaf Tessins konstsamlingar.

Nationalmuseum har haft möjlighet att förvärva den betydande målningen av Jan Lievens med hjälp av donationsmedel från Wirosfonden. Förvärvet från konstsamlingen på Wanås, där de återstående delarna av den Sparreska samlingen finns idag, är ett av de mest betydande som Nationalmuseum har gjort på senare år.

Nyförvärvet går att se i salen med holländskt och flamländskt 1600-talsmåleri på plan 2 från den 7 september.


Mer information: nationalmuseum/pressroom Alla uppdateringar: Nationalmuseum
Hitta till Nationalmuseum: Karta/vägbeskrivning Informations källa: Nationalmuseum


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...