måndag 17 september 2012

Nationalmuseum; Stolthet och fördom öppnar 27 september

Den 27 september öppnar Nationalmuseum sin finalutställning Stolthet och fördom som blir den sista som visas i museibyggnaden innan renoveringen. Utställningen handlar om kvinnliga konstnärer i Frankrike och Sverige under 1700- och 1800-talet och deras möjlighet att få tillträde till konstetablissemanget.

Stolthet och fördom – kvinna och konstnär i Frankrike och Sverige 1750-1860 undersöker kvinnliga konstnärers villkor i Frankrike och Sverige i en tid av omvälvande samhällsförändringar. I utställningen visas verk av några av de kvinnor som lyckades etablera sig som konstnärer och skapa sig ett namn vid den här tiden. I utställningen syns såväl akademiledamöter som amatörer, men även skickliga entreprenörer.

Totalt ingår runt 250 föremål, såväl verk i olja och pastell, som teckningar, miniatyrer och broderade tavlor. Bland konstnärerna kan nämnas Marie Suzanne Giroust, Anne Vallayer-Coster, Elisabeth Louise Vigée-Lebrun, Adélaïde Labille-Guiard, Marie Thérèse Reboul, Cécile Hortense Haudebourt-Lescot, Marguerite Gérard, Ulrica Fredrica Pasch, Maria Röhl, Sophie Adlersparre och Amalia Lindegren. Utställningen är ett samarbete med National Museum of Women in the Arts i Washington.

Katalog
Till utställningen hör en rikt illustrerad katalog med artiklar skrivna av olika svenska och internationella specialister. Bland de svenska författarna finns Magnus Olausson, Eva-Lena Bengtsson, Barbro Werkmäster, Eva-Lena Bergström, Eva-Lena Karlsson och Solfrid Söderlind.

Symposium
Med anledning av utställningen har ett samarbete mellan Nationalmuseum och konstvetenskapliga institutionen på Södertörns högskola inletts. Bland annat har studenter från magisterkursen Maskerad, material och genus skrivit fem tolkande texter som visas i utställningen. Ett symposium anordnas på Nationalmuseum den 9 november där forskare bjuds in för att diskutera frågor som aktualiseras genom utställningen.

Visningar, temadagar och föreläsningar
Introduktion till utställningen hålls i Hörsalen varje tisdag till fredag kl 13 från den 2 oktober, övrig tid visas en kort film om utställningen. Torsdagar i oktober kl 18 visas utställningen av utställningskommissarierna.

Temadag söndag 14 oktober kl 13-15, Pasteller och miniatyrer – en kvinnlig karriärmöjlighet?, föreläsningar av Magnus Olausson, Cecilia Rönnerstam och Karin Wretstrand.

Temadag söndag 13 januari kl 13-15, om konstnärsrollens professionalisering i Sverige under 1800-talet, föreläsningar av Eva-Lena Bengtsson, Barbro Werkmäster och Bo Lundström.

Torsdag 17 januari kl 18, Royalists and Revolutionaries: Women Artists and the French Revolution, föreläsning av Laura Auricchio, Associate Professor of Art History, Parsons The New School for Design.

Utställningen pågår från den 27 september till 20 januari 2013.


Mer information: nationalmuseum/pressroom Alla uppdateringar: Nationalmuseum
Hitta till Nationalmuseum: Karta/vägbeskrivning Informations källa: Nationalmuseum


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...