fredag 21 september 2012

Stockholms Auktionsverk; Viktig specialauktion med konstverk av Endre Nemes


Endre Nemes
Endre Imre Nágel (Nemes) föddes i Österrike-Ungern 1909 i den lilla byn Pécsvárad,men bosatte sig tidigt i Prag där han 1930 började studera vid Konstakademien för professor Willem Novák och utvecklades under denna period till en färdig konstnär. Som konstnär använde han sig av pseudonymen (nom de plume) Nemes - ett namn som redan fanns i familjen. Nemes var redan i unga år flerspråkig och behärskade ungerska, slovakiska och tjeckiska – påtvingat dels av nya gränsdragningar dels av flertalet flyttar – och det är inte orimligt att anta att detta konglomerat av skilda språk satte sina spår i hans måleri med dess symboler och teckenspråk.

Redan som 20-åring hade Nemes etablerat sig som karikatyrist och journalist för några dagstidningar i Prag. I början av 1930-talet blev staden en viktig plats för den tyska intelligentian som flydde fascismen, bland andra Thomas Mann och Bertold Brecht. Den politiska oron i Europa tilltog och 1938 tvingades Endre Nemes lämna Prag. Nästa uppehållsort blev Helsingfors, där han stannade halvtannat år och bland annat undervisade på Fria målarskolan samt deltog i två samlingsutställningar på Konsthallen. 1940 utvisades han dock ur Finland och lyckades ta sig till Norge. I och med den tyska invasionen tvangs han återigen att fly, denna gång till Sverige dit han kom på försommaren 1940. 

 
I fyrtiofem år levde och verkade Endre Nemes i Sverige. Här bidrog han i hög grad till viktiga förändringar inom konsten. Vid sidan av sitt måleri deltog han i debatter och diskussioner. Med skarpt intellekt och djup bildning företrädde han ett mångkulturellt förhållningssätt, en europeisk kulturmiljö. Under 1940- och 50-talen tillkom en mängd fascinerande målningar som utmanade publiken på ett tidigare inte skådat sätt, däribland Barockstolen, som idag finns i Moderna museets ägo.

Ett stort bidrag till det svenska konst- och kulturlivet var Endre Nemes gärning som lärare vid Valands Konstskola i Göteborg samt utförandet av en mängd monumentala verk som uppdrogs åt honom. Efter åtta år som konstnärlig ledare och inspiratör vid Valand avslutar Endre Nemes 1955 sin tjänst där. Åren i Göteborg hade varit intensiva och hans gärning absorberande och i viss mån hade hans eget arbete som konstnär fått stå tillbaka. Han hade dock under denna period både målat, ägnat sig åt scenografi samt arbetat med emalj och stucco lustro för offentliga utsmyckningar. Han lämnar Göteborg, bosätter sig i Stockholm och börjar ett frenetiskt intensivt målande, företrädesvis i abstrakt form. Aldrig hade han upplevt sådana stora publika framgångar som i början av 1960-talet! Dock kände han ett starkt behov av förnyelse, av att ”börja om”.

Vad Endre Nemes nu åstadkommer är måhända en av de viktigaste idéerna i hans konstnärliga produktion. Han finner ett oerhört sofistikerat uttrycksmedel som på ett genialt sätt motsvarar hans mångtydighet och ironi: collaget. Man kan säga att detta nya skapande börjar omkring år 1965 och i tjugo år skulle collaget vara en central del av Nemes konstnärliga arbete. Det är i sina collage och målningar han låter människan och maskinen kämpa i samma bildvärld, ibland ond och grym, ibland skön och poetisk.
Auktionen Endre Nemes omfattar ca 400 verk och representerar mycket väl Endre Nemes omfångsrika och mångfacetterade konstnärskap. Här finner vi de fängslande karikatyrerna från det sena 1920-talet samt 1930-talets tidiga målningar. 1940-talets målningar konglomerade av arkitekturfragment, verktyg, frukter, musikinstrument, geometriska kroppar m.m. 1950- och 1960-talens informella målningar samt de starka och gåtfulla collage-verken. De sena 70- och 80-talens olje- och akrylmålningar. Utöver dessa verk återfinner man en samling mycket intressanta teckningar och grafik.

Presentationer av auktionen Endre Nemes sker under september månad i Prag, Paris, Göteborg och Malmö.

Endre Nemes
Auktion 3 oktober
Visning 27 september – 2 oktober
Nybrogatan 32, Stockholm
Ansvarig intendent: Pierre Olbers Saint Bellies, tel 0733-406 761 eller email pierre.olbers@auktionsverket.se

Se katalogen på www.auktionsverket.se
Mer information på: www.auktionsverket.se Alla uppdateringar: Stockholms Auktionsverk
Hitta auktionen: Karta/vägbeskrivning Informations källa: Stockholms Auktionsverk

Nyckelord:Stockholm,göteborg,malmö,Auktionsverk,stadsauktion,kvalitetsauktion,online,nätauktion,tema auktion,Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...