fredag 5 oktober 2012

Auktionsfirman Leif Landberg & Co; Auktion Onsdag 10 Oktober

Nästa auktion på Auktionsfirman Leif Landberg & Co, Onsdag 12-10-10


Auktion: kl.17.00 Auktionshallen - Mellerud.

På auktionen försäljes på grund av ändrat boende samt för dödsbos räkning:
Se bilder här


Mer information: www.auktioner-mellerud.nu Alla uppdateringar: Auktionsfirman Leif Landberg & Co
Hitta auktionen: Karta/vägbeskrivning Informations källa: Auktionsfirman Leif Landberg & Co

Nyckelord:Auktionsfirman,LeifLandberg&Co,auktion,mellerud,dalsland,götaland,sverige,veckoauktion,nätauktion,lösöre,hittegods,cycklar,dödsbo,20121010


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...