fredag 19 oktober 2012

Auktionsfirman Leif Landberg & Co; Auktion Onsdag 24 Oktober

Nästa auktion på Auktionsfirman Leif Landberg & Co, Onsdag 12-10-24


Auktion: kl.17.00 Auktionshallen - Mellerud.

På auktionen låter bl.a. Ragnar Lund, på grund av fastighetens försäljning, avyttra allt lösöre.

Se bilder här


Mer information: www.auktioner-mellerud.nu Alla uppdateringar: Auktionsfirman Leif Landberg & Co
Hitta auktionen: Karta/vägbeskrivning Informations källa: Auktionsfirman Leif Landberg & Co

Nyckelord:Auktionsfirman,LeifLandberg&Co,auktion,mellerud,dalsland,götaland,sverige,veckoauktion,nätauktion,lösöre,hittegods,cycklar,dödsbo,20121024


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...