fredag 19 oktober 2012

Kronofogden; Anbudsförsäljning i Malmö - Fordon & Lösöre, Onsdag 24 Oktober

Cadillac De Ville, årmodell -62

Kronofogdemyndigheten, Försäljningsteamet i Helsingborg, infordrar senast den 24 oktober 2012 kl. 12.00 anbud på fordon och lösöre i Malmö.


Visning och utlämning:
Visning av egendomen sker 2012-10-17 kl 10.00 - 11.00 i Kronofogdens lokaler på Södra Bultoftavägen 16 i Malmö. Utlämning sker 2012-11-02 kl 09.00 - 11.00 under förutsättning att full betalning erlagts.


 Se objekten här


Observera att försäljningen kan ställas in med kort varsel.

Anbud
Avgivande av anbud skall ske skriftligt med angivande av namn, adress, telefonnr och bud i förslutet kuvert märkt "anbud och utropsnr" till Kronofogden i Helsingborg, Box 723,
251 07 Helsingborg eller via e-post till adress anbud.syd@kronofogden.se senast den 24 oktober 2012 kl. 12.00. Anbudet är bindande till den 31 oktober 2012. Observera att ev frågor inte kan ställas till ovanstående e-postadress eftersom brevlådan inte töms förrän vid anbudstidens utgång.

Anbudet får inte vara villkorat till andra ingivna bud eller vara variabelt och ska alltid anses innefatta moms. Kronofogden prövar om angivet bud kan godtas.

Resultatet av anbudsförsäljningen publiceras under "Avslutade försäljningar". Den som får sitt anbud godkänt blir underrättad per e-post eller telefon inom fem dagar från anbudstidens utgång.

Försäljningsvillkor
Egendomen säljs i befintligt skick varför anbudsgivaren rekommenderas att delta vid visningen. Kronofogden lämnar inga garantier avseende egendomens funktion, ursprung, kvalitet eller äkthet utan det åligger köparen att undersöka objekten på visningen för att förvissa sig om skicket.

Vi reserverar oss för ev. felskrivningar i objektsbeskrivningarna.

Betalning
Betalning skall ske senast tre dagar efter att anbudsgivaren fått besked om att budet antagits.
Egendomen lämnas ut först när full betalning skett.
Anbudstiden löper ut

2012-10-24 klockan 12.00Mer information: www.kronofogden.se Alla uppdateringar: Kronofogden
Hitta auktionen: Se auktionens hemsida Informations källa: Kronofogden

Nyckelord:kronofogden,auktionstorget,Försäljning,svealand,götaland,norrland,sverige,Borås,Eskilstuna,Falun,Gällivare,Göteborg,Halmstad,Haparanda,Helsingborg,Hudiksvall,Jönköping,Kalmar,Karlstad,Kristianstad,Linköping,Luleå,Malmö,Skellefteå,Skövde,Sundbyberg,Sundsvall,Södertälje,Uddevalla,Umeå,Uppsala,Västerås,Växjö,Örebro,Örnsköldsvik,Östersund,exekutivauktion,auktion,konkursauktion,lösöresauktion,anbuds,försäljning,lösegendom,maskiner,Fordon,bilar,motorcyklar,20121024

-->
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...