lördag 6 oktober 2012

Kronofogden; Anbudsförsäljning i Sundsvall - Fordon och lösöre

Kronofogden infordrar anbud anbud på nedanstående objekt senast 2012-10-11 kl 16:00


Visning av objekt 001-034 sker 2012-10-08 kl 12:00-13:00 på Bultgatan 14, Sundsvall.
Visning av objekt 035 sker efter anmälan på tel. 070-1750955.


Se objekten här


Försäljningsvillkor

Anbud ska vara Kronofogden tillhanda senast 2012-10-11 kl 16:00. Skriftliga anbud skickas till KFM Luleå, Box 110, 971 04 Luleå. Märk Kuvertet med "ANBUD Sundsvall".
Alternativt skicka e-post till anbud.norra@kronofogden.se


Lämna ditt anbud samt dina kontaktuppgifter i skrivelsen för att kronofogden ska kunna kontakta dig om du vinner anbudsgivningen. Anbudet får inte vara villkorat till andra ingivna anbud eller vara variabelt och skall alltid anses innefatta moms.
Kronofogden prövar om angivet bud kan godtas. Anbudsgivaren är bunden av sitt anbud 14 dagar efter anbudstidens utgång. Anbuden öppnas 2012-10-12.


Resultat av anbudsförsäljningen publiceras under "Avslutade försäljningar". Den som får sitt anbud godkänt blir underrättad per e-post eller telefon inom några dagar från anbudstidens utgång.


Egendomen säljs i befintligt skick varför anbudsgivaren rekommenderas att delta vid visningen. Kronofogden lämnar inga garantier avseende egendomen funktion, ursprung, kvalitet eller äkthet utan det åligger köparen att undersöka objektet på visningen för att förvissa sig om skicket.


Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar i objektsbeskrivningarna.


Betalning

Betalning ska ske senast 5 dagar efter att anbudsgivaren fått besked om att budet antagits. Egendomen lämnas ut först när full betalning skett.
Vid försäljning av licenspliktiga vapen, krävs även att licens erhållits innan utlämning.
Utlämning

Egendom som fullbetalats kan hämtas ut vid följande datum och klockslag:
Måndag 22/10 kl 13 - 15.
Torsdag 25/10 kl 13 - 15.


Anbudstiden löper ut
2012-10-11


Mer information: www.kronofogden.se Alla uppdateringar: Kronofogden
Hitta auktionen: Se auktionens hemsida Informations källa: Kronofogden

Nyckelord:kronofogden,auktionstorget,Försäljning,svealand,götaland,norrland,sverige,Borås,Eskilstuna,Falun,Gällivare,Göteborg,Halmstad,Haparanda,Helsingborg,Hudiksvall,Jönköping,Kalmar,Karlstad,Kristianstad,Linköping,Luleå,Malmö,Skellefteå,Skövde,Sundbyberg,Sundsvall,Södertälje,Uddevalla,Umeå,Uppsala,Västerås,Växjö,Örebro,Örnsköldsvik,Östersund,exekutivauktion,auktion,konkursauktion,lösöresauktion,anbuds,försäljning,lösegendom,maskiner,Fordon,bilar,motorcyklar,20121011

-->
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...