måndag 1 oktober 2012

Nationalmuseum; Nyförvärv: Kungliga nattkommoder

Under våren har Nationalmuseum förvärvat ett par högklassiga nattkommoder med kunglig proveniens. Kommoderna är fanerade i mahogny och med svärtade lejontassar, förgyllda nordstjärnor och fyra bevingade sfinxer. De är en viktig förstärkning av museets samling av svenska möbler från 1800-talets början.


Kommoderna är med största sannolikhet tillverkade för drottning Hedvig Elisabet Charlottas stora sängkammare på Rosersberg, ett rum som nyinreddes under arkitekten Carl Christoffer Gjörwells ledning under åren 1809–1810. Gjörwell hade hämtat inspiration från samtida franska planschverk, framför allt Recueil de Décorations intérieurs av arkitekterna Charles Percier och Pierre-François-Léonard Fontaine.

När det gäller nattkommodernas utförande är det dock Percier och Fontaines elev, Louis Berthault som har stått för förlagan. Berthault hade under åren 1798-1799 utfört en mycket beundrad inredning för bankiren Jacques Récamier vars hustru, Juliette Récamier, var en av tidens mest beundrade och kända personligheter. Delar av Berthaults inredningar, bland annat Madame Récamiers sängkammare, kom att publiceras i planschverket Plans coupés, élévations des plus belles maisons et des hotels construits a Paris et dans les environs (utgiven av Jean-Charles Krafft och Nicolas Ransonnette) av vilket vi vet att Gjörwell själv ägde ett exemplar.

De nu förvärvade kommoderna motsvarar närmast i detalj de nattkommoder som står symmetriskt uppställda på var sin sida om Madame Récamiers säng. Kommoderna är fanerade med mahogny och står på svärtade lejontassar. Dörrarna pryds av femuddiga förgyllda nordstjärnor, den närmast kvadratiska skivan är uppburen av fyra skurna, bevingade sfinxer. De övriga i trä skurna detaljerna är förgyllda. Vem som utfört kommoderna kan vi inte med säkerhet avgöra. Att de är tillverkade i Stockholm torde dock stå klart, tänkbara mästare är Anders Lundelius, Fredrik August Eckstein eller Carl Henrik Blom. Det högklassiga bildhuggeriet är troligen utfört av Pehr Ljung eller hans elev, Ernst Philip Thoman.

Att kommoderna har en kunglig proveniens framgår tydligt av en fastklistrad lapp på bakstycket av en av kommoderna där det står “Gåva jemte 1 säng & 1 do nattbord av Carl XIV Johan till Conrad Th von Schultzenheim, Christineberg & Rockhammar…”. Conrad Theodor von Schultzenheim (1768-1837) var officer och deltog bland annat i Karl XIV Johans tyska fälttåg mot Napoleon år 1813. Karl XIV Johan hade sannolikt ärvt kommoderna av sin adoptivfar, Karl XIII, som var deras ursprungliga beställare för hustruns, Hedvig Elisabet Charlottas sängkammare på Rosersberg. I samband med att den tidigare sängkammaren omdisponeras till drottning Desirées förmak år 1823 flyttade man bort sängen och sannolikt även de två kommoder som museet nu har förvärvat.

Nattkommoderna är en viktig förstärkning av museets samling av svenska möbler från 1800-talets början och har möjliggjorts genom bidrag från Axel Hirschs stiftelse, Nationalmusei Vänner samt en enskild medlem av Nationalmusei Vänner som önskar vara anonym. De visas just nu på planet för konsthantverk och design på museet.


Mer information: nationalmuseum/pressroom Alla uppdateringar: Nationalmuseum
Hitta till Nationalmuseum: Karta/vägbeskrivning Informations källa: Nationalmuseum