onsdag 3 oktober 2012

Stockholms Auktionsver; Endre Nemes - en unik samling

Endre Nemes - en unik samling
Stockholms Auktionsverk har fått förtroendet att sälja ett stort antal betydande verk av konstnären Endre Nemes. Auktionen omfattar 414 verk och representerar hans omfångsrika och betydelsefulla oeuvre. Endre Nemes representerar ett av de mest spännande konstnärskapen i Europa från det sena 1920-talet och framåt.
.


Den välansedda konsttidningen La Gazette Drouot beskriver auktionen som "a doubly-important event". Läs hela artikeln här:
Endre Nemes - än finns tid att se visningen
Mer än 400 konstverk av samme konstnär - visningen är öppen idag fram till kl 18. Enstaka objekt visas även imorgon onsdag före auktionen.

Auktion Onsdag 3 oktober kl 13.

Så här kan du delta i auktionen
1. Budgivning i salen
2. Budgivning på internet
3. Budgivning via inropsuppdrag
4. Online budgivning
5. Budgivning via telefon

For mer information vänligen ring 08 - 453 67 50


Mer information på: www.auktionsverket.se Alla uppdateringar: Stockholms Auktionsverk
Hitta auktionen: Karta/vägbeskrivning Informations källa: Stockholms Auktionsverk

Nyckelord:Stockholm,göteborg,malmö,Auktionsverk,stadsauktion,kvalitetsauktion,online,nätauktion,tema auktion,


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...