fredag 16 november 2012

Auktionsfirman Leif Landberg & Co; Auktion Onsdag 21 November

Nästa auktion i Mellerud Onsdag 12-11-21


Auktion: kl.17.00 Auktionshallen - Mellerud.

På auktionen försäljes bl.a. på grund av ändrat boende:

Se bilder här


Mer information: www.auktioner-mellerud.nu Alla uppdateringar: Auktionsfirman Leif Landberg & Co
Hitta auktionen: Karta/vägbeskrivning Informations källa: Auktionsfirman Leif Landberg & Co

Nyckelord:Auktionsfirman,LeifLandberg&Co,auktion,mellerud,dalsland,götaland,sverige,veckoauktion,nätauktion,lösöre,hittegods,cycklar,dödsbo,20121121


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...