fredag 9 november 2012

Nationalmuseum; Konst på turné möter publiken när Nationalmuseum renoveras


I våras gav regeringen klartecken till projektering inför renovering av Nationalmuseum. Nästa år flyttar samlingarna och museiverksamheten ut från museibyggnaden. Turnerande utställningar, tillfälliga visningsplatser och ökade utlån av konst blir grunden för fortsatta möten med publiken - både i Sverige och utomlands.


Fram till och med den tredje februari 2013 kan publiken ta del av en bred verksamhet med program och utställningar i Nationalmuseibyggnaden. ”Passa-på-perioden” kröns av en sprakande finalhelg 2-3 februari. Sedan stänger byggnaden för att förbereda renoveringen.

– Nu väntar en spännande fas. Under renoveringsperioden kan vi arbeta friare. Vi samarbetar med museer och konsthallar i landet och internationellt. Vi har nu förutsättningar att öka mängden utlånad konst från samlingarna och är stolta över att så många systermuseer vill ta emot turnerande utställningar, säger Berndt Arell, överintendent Nationalmuseum.

Nationalmuseum ska främja konstintresset i hela landet och stödja det regionala konstlivet. På några lokala utställningsplatser i landet utökas de egenproducerade turnerande utställningarna med föremål från de lokala samlingarna. Med tillfällig hemvist i Konstakademien på Fredsgatan 12 i Stockholm skapas dessutom ett nytt konstcentrum. Där erbjuds utställningar och programverksamhet för både stora och små. Som premiärutställning, med start den 13 juni, lyfts ett efterfrågat konstnärskap: Carl Larsson. Vänner och ovänner. Utställningen visas i tre salar och omfattar verk från Nationalmuseums samlingar men även inlån från privata hem och andra museer.

Renoveringen ska skapa förutsättningar för en modern museiverksamhet som samspelar med den kulturminnesmärkta byggnaden. Nya Nationalmuseum blir ett publikvänligt och öppet museum för både stora och små konstupplevelser. Allt i en långsiktigt hållbar byggnad. Genom den efterlängtade renoveringen kan museibyggnaden få bättre förutsättningar. Både för att möta publiken och för att ta hand om de konstskatter som finns i samlingarna.


Mer information: nationalmuseum/pressroom Alla uppdateringar: Nationalmuseum
Hitta till Nationalmuseum: Karta/vägbeskrivning Informations källa: Nationalmuseum


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...