torsdag 15 november 2012

Nationalmuseum; Marcel Proust-kväll i anslutning till Det moderna livet

Tisdag den 20 november arrangeras en kväll med Marcel Proust-tema i anslutning till Nationalmuseums utställning Det moderna livet.  Högläsning ur romansviten  På spaning efter den tid som flytt kombineras med en introduktion till utställningen.Tid:               Tisdag 20 november kl 18-19.30
Plats:            Nationalmuseums hörsal (utrustad med hörslinga)
Kostnad:     Ingår i entréavgiften
ProgramKl 18: Utställningskommissarierna Mikael Ahlund och Helena Kåberg introducerar utställningen Det moderna livet – franskt 1800-tal och talar om kopplingar mellan konst och litteratur.

Kl 18.15: Med konst och konstupplevelser i fokus läser medlemmar i Marcel Proust-sällskapet stycken ur romansviten På spaning efter den tid som flytt (1913–1927).

Kl 19: Programmet fortsätter i utställningen där Mikael Ahlund och Helena Kåberg finns till hands och samtalar om  verk i utställningen som knyter an till kvällens texter.
Mer om Marcel-Proust-kvällen: www.nationalmuseum.se/proustkvall
Mer om utställningen Det moderna livet: www.nationalmuseum.se/detmodernalivet
Kvällen arrangeras i samarbete med Marcel Proust-sällskapet.
Mer information Mikael Ahlund, utställningskommissarie, mikael.ahlund@nationalmuseum.se, 08-5195 4454
Helena Kåberg, utställningskommissarie, helena.kaberg@nationalmuseum.se, 08-5195 4373
Hanna Tottmar, pressansvarig, hanna.tottmar@nationalmuseum.se, 08-5195 4390, 0767-23 46 32
Bildtext Marcel Proust. [Public domain], via Wikipedia Commons. Interiör från utställningen Det moderna livet – franskt 1800-tal.


Mer information: nationalmuseum/pressroom Alla uppdateringar: Nationalmuseum
Hitta till Nationalmuseum: Karta/vägbeskrivning Informations källa: Nationalmuseum