fredag 28 december 2012

Auktionsfirman Leif Landberg & Co; Auktion Onsdag 2 Januari

Nästa auktion i Mellerud Onsdag 13-01-02


Auktion: kl.17.00 Auktionshallen - Mellerud.

På auktionen låter dödsboet efter Berndt Johansson, Dalskog samt dödsboet efter Ragnhild Lindberg, Mellerud med flera försälja diverse innerbo.

Se bilder här


Mer information: www.auktioner-mellerud.nu Alla uppdateringar: Auktionsfirman Leif Landberg & Co
Hitta auktionen: Karta/vägbeskrivning Informations källa: Auktionsfirman Leif Landberg & Co

Nyckelord:Auktionsfirman,LeifLandberg&Co,auktion,mellerud,dalsland,götaland,sverige,veckoauktion,nätauktion,lösöre,hittegods,cycklar,dödsbo,20130102


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...