lördag 15 december 2012

Netauktion.se; Nätauktion(er) Torsdag 20 December

Konkurs- och avvecklingsauktioner med avslut 20/12


säljer via nätauktion egendom för företag, konkursförvaltare, dödsbon, leasingbolag, mm. Här erbjuds möjligheten att på auktion köpa allehanda produkter, från kläder, maskiner, verktyg, fordon (bilauktioner) och möbler till kompletta verksamheter.

Vapen (Uppdaterad)GöteborgAuktion: 2012-12-20

MotorcyklarGöteborgAuktion: 2002-12-20

Mekanisk verkstad - maskinparkOsbyAuktion: 2012-12-20

Mekanisk verkstad - verktyg, tillbehör, övrigt.OsbyAuktion: 2012-12-20

Mekanisk verkstad - pumpar, tillbehör.OsbyAuktion: 2012-12-20

Mekanisk verkstad - kontor, fordon, truckar.OsbyAuktion: 2012-12-20


Mer information: www.netauktion.se Alla uppdateringar: Netauktion.se

Hitta auktionen: Se auktionens hemsida
Informations källa:Netauktion.se

Nyckelord:netauktion.se,nätauktion,webauktion,onlineauktion,bilauktion,konkursauktion,avvecklingsauktion,företag,konkursförvaltare,dödsbon,leasingbolagfordon,inventarier,maskiner,lösöre,varulager,fordon,20121220

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...