måndag 21 januari 2013

Prins Eugens Waldemarsudde; Kommande föredrag i samband med utställningen Helene Schjerfbeck

Onsdag 23/1 kl. 18.00

Min mor - hemma
Helene Schjerfbeck avbildade ofta sin mor i deras gemensamma bostad. Bildsviten är en intressant psykologisk studie av dotterns förhållande till sin mor. Föredrag med Berndt Arell, överintendent för Nationalmuseum.

Onsdag 6/2 kl. 18.00

Självporträtt - i mötet med Helene Schjerfbeck
Utifrån en dialog mellan konst och teater framför skådespelaren Malin Alm ett program med fokus på Helene Schjerfbecks självporträtt. En reflektion kring konstnärskap, spegling och identitet.

Onsdag 13/2 kl. 18.00

Konstnären är känslans arbetare
Psykologiska tolkningar av samband mellan Helene Schjerfbecks liv och verk. Föredrag med Annika Nordin, kulturjournalist med inriktning på konst och psykoanalys.


Pris:100 kr
Biljettbokning: butiken@waldemarsudde.se alt. tel. 08-545 837 07.

Restaurang Prinsens kök och den för föredraget aktuella utställningen håller öppet fram tills dess att föredraget påbörjas.


Mer information: Prins Eugens Waldemarsudde Alla uppdateringar: Prins Eugens Waldemarsudde
Hitta till Waldemarsudde: Karta/vägbeskrivning Informations källa: Prins Eugens Waldemarsudde


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...