tisdag 8 januari 2013

Stockholms auktionsverk; Konsthantverk idag, auktionsföremål imorgon

Silver och smyckekonst i Sverige från 1960 till idag.

- ett seminarium om konsthantverk


Torsdag 17 januari kl 16-18

på Stockholms Auktionsverk, Nybrogatan 32

Cilla Robach, Fil. Dr. och intendent vid Nationalmuseum, diskuterar utvecklingen inom silversmide och smyckekonst under de senaste fem decennierna, med tonvikten lagd vid vår egen tid. Från att ha varit områden som betraktats med vördnad, inte minst på grund av de ädla metallernas dyrbarhet, har såväl svenskt korpus som smyckekonst genomgått stora förändringar där den konstnärliga kvaliteten och individuella kreativiteten ofta ges företräde framför föremålens traditionella funktion eller smyckenas bärbarhet. Frågor som berörs i föreläsningen är vilka faktorer som kan ha påverkat denna utveckling samt hur marknaden för dessa föremål ser ut idag, och hur den kan komma att te sig imorgon.Föreläsningen följs av ett samtal mellan Åsa Skogberg, smyckekonstnär och Magnus Liljedahl, metallformgivare. Moderator Cilla Robach.


Seminariet riktar sig till alla med intresse för konsthantverk. Det är det andra i en serie och ett samarrangemang av Konsthantverkscentrum (KHVC) och Stockholms Auktionsverk. 


Fri entré.

OSA senast 14 januari till Maria Svensson, stockholm@konsthantverkscentrum.se

Program
16.00 - 16.10 Introduktion
16.10 - 17.00 Silver och smyckekonst i Sverige från 1960 till idag. Cilla Robach
17.00 - 17.30 Samtal med Åsa Skogberg och Magnus Liljedahl
17.30 - 18.00 Mingel

» Läs mer


Mer information på: www.auktionsverket.se Alla uppdateringar: Stockholms Auktionsverk
Hitta auktionen: Karta/vägbeskrivning Informations källa: Stockholms Auktionsverk

Nyckelord:Stockholm,göteborg,malmö,Auktionsverk,stadsauktion,kvalitetsauktion,online,nätauktion,temaauktion,klassiska,moderna,nutida