lördag 9 februari 2013

Kronofogden; Anbudsförsäljning i Umeå - Fordon och lösöre, Torsdag 14 Februari

Anbudet skickas till kronofogden box 110, 97104 Luleå. Eller mejla till anbud .norra@kronofogden.se


Anbud på nedanstående objekt ska ha kommit in till Kronofogden senast 2013-02-14
kl 08:00.

Visning av objekten sker 2013-02-12 mellan 11.00 - 12.00 på lärlingsgatan 29 B, Umeå


Se objekten här


Försäljningsvillkor
Anbud ska ha kommit in till Kronofogden senast 2013-02-14 kl 08:00. Skriftliga anbud
skickas till Kronofogden, Box 110, 971 04 Luleå. Märk kuvertet med "ANBUD samt budets
objektsnummer och försäljningsort". Alternativt skicka e-post till anbud.norra@kronofogden.se.
Märk rubriken med "ANBUD samt budets objektsnummer och försäljningsort".
Observera att det inte går att skicka frågor till e-postbrevlådan då denna töms först efter anbudstidens utgång. Har du frågor kontakta Försäljningsteamet i Luleå.

Lämna ditt anbud samt dina kontaktuppgifter i anbudet för att Kronofogden ska kunna
kontakta dig om du vinner anbudsgivningen. Anbudet får inte vara villkorat eller variabelt
och ska alltid anses innefatta moms. Kronofogden prövar om anbudet kan godtas.
Anbudsgivaren är bunden av sitt anbud 14 dagar efter anbudstidens utgång.
Anbuden öppnas 2013-02-14. Anbudsvinnaren blir kontaktad inom 5 dagar efter
anbudstidens utgång. Köpeskillingen ska vara betald inom 3 dagar från det att vinnaren
blivit kontaktad. Vinnarbudet publiceras på Auktionstorget.

Egendomen säljs i befintligt skick varför anbudsgivaren rekommenderas att delta vid
visningen. Kronofogden lämnar inga garantier avseende egendomens funktion,
ursprung, kvalitet eller äkthet utan det är köparens ansvar att undersöka objektet på
visningen.

Betalning ska vara Kronofogden tillhanda senast 3 dagar efter anbudsvinnaren har
blivit kontaktad.

Anbudstiden löper ut
2013-02-14 klockan 08:00.


Mer information: www.kronofogden.se Alla uppdateringar: Kronofogden
Hitta auktionen: Se auktionens hemsida Informations källa: Kronofogden

Nyckelord:kronofogden,auktionstorget,Försäljning,svealand,götaland,norrland,sverige,Borås,Eskilstuna,Falun,Gällivare,Göteborg,Halmstad,Haparanda,Helsingborg,Hudiksvall,Jönköping,Kalmar,Karlstad,Kristianstad,Linköping,Luleå,Malmö,Skellefteå,Skövde,Sundbyberg,Sundsvall,Södertälje,Uddevalla,Umeå,Uppsala,Västerås,Växjö,Örebro,Örnsköldsvik,Östersund,exekutivauktion,auktion,konkursauktion,lösöresauktion,anbuds,försäljning,lösegendom,maskiner,Fordon,bilar,motorcyklar,20130214Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...