fredag 1 februari 2013

Kronofogden; Anbudsförsäljning i Hudiksvall - Fordon- lösöre, Onsdag 6 Februari

Motorcykel:Indian 346B -47

Anbudet skickas till Kronofogden, Box 110, 971 04 Luleå eller maila till: anbud .norra@kronofogden.se


Anbud på nedanstående objekt ska ha kommit in till Kronofogden senast 2013-02-06
kl 08:00


Visning av objekten sker 2013-01-31 mellan 12.30-13.30 på Norra Industrivägen 1
Hudiksvall.


Försäljningsvillkor

Anbud ska ha kommit in till Kronofogden senast 2013-02-06 kl 08:00. Skriftliga anbud
skickas till Kronofogden, Box 110, 971 04 Luleå. Märk kuvertet med
"Anbud samt budets objektsnummer och försäljningsort". Alternativt skicka e-post till
anbud.norra@kronofogden.se, märk rubriken med "Anbud samt budets objektsnummer
och försäljningsort". Observera att det inte går att skicka frågor till e-postbrevlådan då
denna töms först efter anbudstidens utgång. Har du frågor kontakta försäljningsteamet
i Luleå.
Lämna ditt anbud samt dina kontaktuppgifter i anbudet för att Kronofogden ska kunna
kontakta dig om du vinner anbudsgivningen. Anbudet får inte vara villkorat eller variabelt
och ska alltid anses innefatta moms. Kronofogden prövar om anbudet kan godtas.
Anbudsgivaren är bunden av sitt anbud till 14 dagar efter anbudstidens utgång.
Anbuden öppnas 2013-02-06. Anbudsvinnaren blir kontaktad inom 5 dagar efter
anbudstidens utgång. Köpeskillingen ska vara betald inom 3 dagar från det att vinnaren
blivit kontaktad. Vinnarbudet publiceras på Auktionstorget.
Egendomen säljs i befintligt skick , varför anbudsgivaren rekommenderas att delta vid
visningen. Kronofogden lämnar inga garantier avseende egendomens funktion, ursprung,
kvalitet eller äkthet, utan det är köparens ansvar att undersöka objektet på visningen.

Betalning

Betalning ska vara Kronofogden tillhanda senast 5 dagar efter anbudsvinnaren har
blivit kontaktad.

Anbudstiden löper ut

2013-02-06 klockan 08:00.


Mer information: www.kronofogden.se Alla uppdateringar: Kronofogden
Hitta auktionen: Se auktionens hemsida Informations källa: Kronofogden

Nyckelord:kronofogden,auktionstorget,Försäljning,svealand,götaland,norrland,sverige,Borås,Eskilstuna,Falun,Gällivare,Göteborg,Halmstad,Haparanda,Helsingborg,Hudiksvall,Jönköping,Kalmar,Karlstad,Kristianstad,Linköping,Luleå,Malmö,Skellefteå,Skövde,Sundbyberg,Sundsvall,Södertälje,Uddevalla,Umeå,Uppsala,Västerås,Växjö,Örebro,Örnsköldsvik,Östersund,exekutivauktion,auktion,konkursauktion,lösöresauktion,anbuds,försäljning,lösegendom,maskiner,Fordon,bilar,motorcyklar,20130206


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...