fredag 8 februari 2013

Kronofogden; Anbudsförsäljning i Kristianstad/Tollarp - Fordon och lösöre,Onsdag 13 Februari

Kronofogdemyndigheten, Försäljningsteamet i Helsingborg, infordrar senast den 13 februari 2013 kl. 12.00 anbud på fordon och lösöre i Kristianstad och Tollarp.


Visning och utlämning

Visning utropsnummer 001-009: 2013-02-08 kl 10.00-11.00 på Alevägen 2 i Kristianstad.

Visning utropsnummer 010-017: 2013-02-08 kl 13.30-14.30 på Polgatan 8 i Tollarp.

Objekten visas endast vid detta tillfälle.


Se objekten här


Utlämning utropsnummer 001-009: 2013-02-26 kl 10.00-11.00 på Alevägen 2 i Kristianstad.

Utlämning utropsnummer 010-017: 2013-02-26 kl 13.30-14.30 på Polgatan 8 i Tollarp.

Observera att försäljningen kan ställas in med kort varsel.

Anbud
Avgivande av anbud skall ske skriftligt med angivande av namn, adress, telefonnr och bud i förslutet kuvert märkt med "anbud och utropsnr" till Kronofogden i Helsingborg, Box 723, 251 07 Helsingborg eller via e-post till adress anbud.syd@kronofogden.se senast den 13 februari 2013 kl. 12.00. Anbudet är bindande till den 20 februari 2013. Observera att ev frågor inte kan ställas till ovanstående e-postadress eftersom brevlådan inte töms förrän vid anbudstidens utgång.

Anbudet får inte vara villkorat till andra ingivna bud eller vara variabelt och ska alltid anses innefatta moms. Kronofogden prövar om angivet bud kan godtas.

Resultatet av anbudsförsäljningen publiceras under "Avslutade försäljningar". Den som får sitt anbud godkänt blir underrättad per e-post eller telefon inom fem dagar från anbudstidens utgång.

Försäljningsvillkor
Egendomen säljs i befintligt skick varför anbudsgivaren rekommenderas att delta vid visningen. Kronofogden lämnar inga garantier avseende egendomens funktion, ursprung, kvalitet eller äkthet utan det åligger köparen att undersöka objekten på visningen för att förvissa sig om skicket.

Vi reserverar oss för ev. felskrivningar i objektsbeskrivningarna.

Betalning
Betalning skall ske senast tre dagar efter att anbudsgivaren fått besked om att budet antagits.
Egendomen lämnas ut först när full betalning skett.
Anbudstiden löper ut

2013-02-13 klockan 12.00Mer information: www.kronofogden.se Alla uppdateringar: Kronofogden
Hitta auktionen: Se auktionens hemsida Informations källa: Kronofogden

Nyckelord:kronofogden,auktionstorget,Försäljning,svealand,götaland,norrland,sverige,Borås,Eskilstuna,Falun,Gällivare,Göteborg,Halmstad,Haparanda,Helsingborg,Hudiksvall,Jönköping,Kalmar,Karlstad,Kristianstad,Linköping,Luleå,Malmö,Skellefteå,Skövde,Sundbyberg,Sundsvall,Södertälje,Uddevalla,Umeå,Uppsala,Västerås,Växjö,Örebro,Örnsköldsvik,Östersund,exekutivauktion,auktion,konkursauktion,lösöresauktion,anbuds,försäljning,lösegendom,maskiner,Fordon,bilar,motorcyklar,20130213


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...