måndag 11 februari 2013

Myntkompaniet/Philea; Internationell auktion 308 Lördag 16 Februari

Frimärksauktion lördag 16 februari


Auktion: Phileas lokaler, Svartensgatan 6. Auktionsdag lördag 16 februari, kl. 11:30

Visning: onsdag 13 februari–fredag 15 februari kl. 09:00–18:00, auktionsdagen lördag 16 februari kl. 09:00–11:00, samt i begränsad omfattning för långväga gäster på auktionsdagen 16 februari från 11:30 (ej format A och L).

Påseendesändningar kan ej expedieras, men fotokopior kan erhållas gratis i mindre antal. Dessutom kan vi sända scannade bilder via mail om bild ej visas på auktionssidan.

Se auktionskatalogen här

Sista dag och tid för skriftliga bud för säker hantering: Dagen före auktionen, kl. 24:00.Mer information: www.philea.se Alla uppdateringar: Myntkompaniet/Philea

Hitta auktionen: Karta/vägbeskrivning Informations källa: Myntkompaniet/Philea

Nyckelord: Myntkompaniet,Philea,mynt,frimärken,stockholm,göteborg,kalmar,malmö,skara,umeå,numismatik,filateli,20130216

-->
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...