söndag 17 mars 2013

Kronofogden; Anbudsförsäljning i Gävle - Fordon, Fredag 22 Mars

MC Harley Davidson XLH883, årsmod. 1988

Anbuden skickas till: Kronofogden, Box 773, 801 29 Gävle


Kronofogden önskar få in anbud på nedanstående objekt senast 2013-03-22 kl 08.00 (observera tiden !)


Visning kommer att ske på olika platser vid olika tider, se respektive objekt för vidare information.


Se objekt här

Försäljningsvilkor

Anbuden ska vara framme hos Kronofogden senast 2013-03-22 kl 08.00 (observera tiden !). Skriftliga anbud skickas till Kronofogden, Box 773, 801 29 Gävle. Märk kuvertet med ANBUD.
Alternativt skicka e-post till anbud.gavle@kronofogden.se .

Lämna ditt anbud tydligt tillsammans med dina kontaktuppgifter, detta för att Kronofogden ska kunna kontakta dig om du vinner anbudsgivningen. Ditt anbud MÅSTE innehålla uppgifter om namn, adress, telefonnummer och ev. e-post adress till budgivaren. Anbudet får inte vara villkorat till andra lämnade anbud och måste vara på en fast, exakt, summa. Anbudet lämnas alltid inklusive eventuell moms.
Kronofogden bestämmer om angivet anbudet kan godtas. Anbudsgivaren är bunden av sitt anbud i 14 dagar efter anbudstidens utgång. Anbuden öppnas 2013-03-25 och den som bjudit högst kontaktas de närmaste dagarna efter det.

Resultatet av anbudsförsäljningen publiceras under "Avslutade försäljningar" på Kronofogden´s hemsida. Resultaten läggs ut vart efter att vi fått betalt och affären är avslutad. Den som får sitt anbud godkänt blir i normalfallet underrättad per e-post eller telefon inom 5 vardagar från anbudstidens utgång.

Egendomen säljs i befintligt skick och anbudsgivaren rekommenderas därför att delta vid visningen. Kronofogden lämnar inga garantier avseende egendomens funktion, ursprung, kvalitet eller äkthet utan det åligger köparen att undersöka objektet på visningen för att förvissa sig om skicket.

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar i objektsbeskrivningarna.
Betalning

Betalning ska i normalfallet ske senast 3 dagar efter att anbudsgivaren fått besked om att budet antagits, om inte annan överenskommelse sker. Egendomen lämnas ut först när full betalning skett.
Objekt

Objekten kommer att läggas ut vart efter informationen är sammanställd. Denna text tas bort när samtliga objekt är annonserade.
Anbudstiden löper ut

2013-03-22 klockan 08.00Mer information: www.kronofogden.se Alla uppdateringar: Kronofogden
Hitta auktionen: Se auktionens hemsida Informations källa: Kronofogden

Nyckelord:kronofogden,auktionstorget,Försäljning,svealand,götaland,norrland,sverige,Borås,Eskilstuna,Falun,Gällivare,Göteborg,Halmstad,Haparanda,Helsingborg,Hudiksvall,Jönköping,Kalmar,Karlstad,Kristianstad,Linköping,Luleå,Malmö,Skellefteå,Skövde,Sundbyberg,Sundsvall,Södertälje,Uddevalla,Umeå,Uppsala,Västerås,Växjö,Örebro,Örnsköldsvik,Östersund,exekutivauktion,auktion,konkursauktion,lösöresauktion,anbuds,försäljning,lösegendom,maskiner,Fordon,bilar,motorcyklar,20130322


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...