onsdag 13 mars 2013

Kronofogden; Anbudsförsäljning i Malmö och Helsingborg - Fordon och lösöre, Måndag 18 Mars

2 st cirkelsågar Dewalt, 1 st tigersåg Dewalt,
1 st ficklampa Dewalt samt 2 st skruvdragare Dewalt
med tillhörande verktygslådo

Kronofogdemyndigheten, Försäljningsteamet i Helsingborg, infordrar senast den 18 mars 2013 kl. 12.00 anbud på fordon och lösöre i Malmö och Helsingborg.


Visning utropsnummer 001-037: 2013-03-14 kl 09.30-11.00 på Södra Bulltoftavägen 16, Malmö (längst in på gaveln).

Visning utropsnummer 038-044: 2013-03-14 kl 13.30-14.30 på Carl Krooks gata 24, Helsingborg (baksidan av byggnaden).


 Objekten visas endast vid detta tillfälle.

Se objekten här

Utlämning utropsnummer 001-037: 2013-03-27 kl 10.00-11.00 på Södra Bulltoftavägen 16, Malmö (längst in på gaveln).

Utlämning utropsnummer 038-044: 2013-03-26 kl 13.30-14.00 på Carl Krooks gata 24, Helsingborg (baksidan av byggnaden).

Observera att försäljningen kan ställas in med kort varsel.

Anbud
Avgivande av anbud skall ske skriftligt med angivande av namn, adress, telefonnr och bud i förslutet kuvert märkt "anbud och utropsnr" till Kronofogden i Helsingborg, Box 723, 251 07 Helsingborg eller via e-post till adress anbud.syd@kronofogden.se senast den 18 mars 2013 kl. 12.00. Anbudet är bindande till den 25 mars 2013. Observera att ev frågor inte kan ställas till ovanstående e-postadress eftersom brevlådan inte töms förrän vid anbudstidens utgång.

Anbudet får inte vara villkorat till andra ingivna bud eller vara variabelt och ska alltid anses innefatta moms. Kronofogden prövar om angivet bud kan godtas.

Resultatet av anbudsförsäljningen publiceras under "Avslutade försäljningar". Den som får sitt anbud godkänt blir underrättad per e-post eller telefon inom fem dagar från anbudstidens utgång.

Försäljningsvillkor
Egendomen säljs i befintligt skick varför anbudsgivaren rekommenderas att delta vid visningen. Kronofogden lämnar inga garantier avseende egendomens funktion, ursprung, kvalitet eller äkthet utan det åligger köparen att undersöka objekten på visningen för att förvissa sig om skicket.

Vi reserverar oss för ev. felskrivningar i objektsbeskrivningarna.

Betalning
Betalning skall ske senast tre dagar efter att anbudsgivaren fått besked om att budet antagits.
Egendomen lämnas ut först när full betalning skett.
Anbudstiden löper ut

2013-03-18 klockan 12.00Mer information: www.kronofogden.se Alla uppdateringar: Kronofogden
Hitta auktionen: Se auktionens hemsida Informations källa: Kronofogden

Nyckelord:kronofogden,auktionstorget,Försäljning,svealand,götaland,norrland,sverige,Borås,Eskilstuna,Falun,Gällivare,Göteborg,Halmstad,Haparanda,Helsingborg,Hudiksvall,Jönköping,Kalmar,Karlstad,Kristianstad,Linköping,Luleå,Malmö,Skellefteå,Skövde,Sundbyberg,Sundsvall,Södertälje,Uddevalla,Umeå,Uppsala,Västerås,Växjö,Örebro,Örnsköldsvik,Östersund,exekutivauktion,auktion,konkursauktion,lösöresauktion,anbuds,försäljning,lösegendom,maskiner,Fordon,bilar,motorcyklar,20130318


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...