lördag 9 mars 2013

Kronofogden; Anbudsförsäljning i Göteborg - Fordon, Torsdag 14 Mars

Kronofogden infordrar anbud på nedanstående objekt. Nedan framgår de nummer på objekten som ska anges på anbudet. Anbud ska ha kommit in till Kronofogden senast 2013-03-14 kl.16:00.


OBS! försäljningen kan ställas in med kort varsel!
Visning

Visning av objekten sker 2013-03-06 mellan kl.10:00-11:00 hos Viking Bärgningstjänsten, Ringögatan 29, Göteborg.


 Se objekten här


Egendomen säljs i befintligt skick varför anbudsgivaren rekommenderas att delta vid visningen. Kronofogden lämnar inga garantier utan det åligger köparen att undersöka objektet på visningen för att förvissa sig om skicket.
Försäljningsvillkor

Avgivande av anbud skall ske skriftligt med angivande av kontaktuppgifter för anbudsgivaren (namn, adress, telefonnummer, e-post) och pris inklusive moms i förslutet kuvert för att Kronofogden ska kunna kontakta dig om du vinner anbudsgivningen.
Märk kuvertet med "ANBUD" samt försäljningsort och objektsnummer.
OBS! Utan kontaktuppgifter kommer anbudet att utgå.

Anbudet ska ha inkommit senast 2013-03-14 kl.16:00 till Kronofogden, Försäljningsteamet, 405 16 Göteborg eller via e-post: anbud.vast@kronofogden.se.
Ange "Anbud" och objektsnummer i ämnesraden.
OBS !! Det går inte att skicka frågor till e-postbrevlådan, då denna töms efter anbudstidens utgång.

Anbuden öppnas 2013-03-18.
Kronofogden prövar om avgivet anbud kan godtas. Den som har fått sitt anbud godkänt blir underrättad genom brev, e-post eller telefon.
Antas anbud ska betalning ske senast 2013-03-26.
Anbudet är bindande för anbudsgivaren t.o.m. 2013-04-03.

Försäljningsvillkor
- Anbudet får inte vara villkorat eller knutet till andra ingivna anbud.
- Anbudet ska tydligt ange vilken egendom anbudet avser, bjudet belopp samt anbudsgivarens namn, adress och telefon.
- Egendomen säljs i befintligt skick
- Anbudet ska alltid anses innefatta moms

Resultatet av anbudsförsäljningen publiceras under "avslutade försäljningar".
Betalning

Antas anbud ska betalning ske senast 2013-03-26.
Utlämnande

Egendomen lämnas ut först när fullbetalning skett eller enl. överenskommelse.
Övrigt

Vi reserverar oss för eventuell felskrivningar i objektsbeskrivningarna.

Har du frågor kontakta Försäljningsteamet i Göteborg, telefon 010-576 66 50 eller skicka e-post till: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se, skriv "Anbud Göteborg" i ämnesraden.

Kronofogdens Kundcenter, 0771 - 73 73 00
Anbudstiden löper ut

2013-03-14 klockan 16.00Mer information: www.kronofogden.se Alla uppdateringar: Kronofogden
Hitta auktionen: Se auktionens hemsida Informations källa: Kronofogden

Nyckelord:kronofogden,auktionstorget,Försäljning,svealand,götaland,norrland,sverige,Borås,Eskilstuna,Falun,Gällivare,Göteborg,Halmstad,Haparanda,Helsingborg,Hudiksvall,Jönköping,Kalmar,Karlstad,Kristianstad,Linköping,Luleå,Malmö,Skellefteå,Skövde,Sundbyberg,Sundsvall,Södertälje,Uddevalla,Umeå,Uppsala,Västerås,Växjö,Örebro,Örnsköldsvik,Östersund,exekutivauktion,auktion,konkursauktion,lösöresauktion,anbuds,försäljning,lösegendom,maskiner,Fordon,bilar,motorcyklar,20130314