söndag 3 mars 2013

Myntauktioner i Sverige; Auktion 8-9 Mars

Den 8 - 9 Mars avhåller vi auktion 8 på restaurang Garnisonen i Stockholm.


Auktionen:
Auktionen börjar kl. 15:30 fredag samt 09:30 Lördag

Visning:
sker i Svenska Numismatiska Föreningens lokaler på Banérgatan 17 i Stockholm.
Onsdag 6 mars kl. 16-19
Torsdag 7 mars kl. 16-19
Fredag 8 mars kl. 10-14:30 (objekten 1-342)
Fredag 8 mars kl. 10-19 (objekten 343-1233)


Efter individuell överenskommelse - träffad i god tid - kan visning arrangeras även på andra än de ordinarie tiderna.

On-Line Katalogen finns nu tillgänglig:   On-Line Auktion 8.

Under fredagen kommer vi att sälja utländska mynt och sedlar, polletter, medaljer, spelpenningar, ordnar, svenska sedlar, övriga numismatiska objekt samt numismatisk litteratur. Lördagens auktion ägnas helt åt de Svenska mynten.Mer information på: www.myntauktioner.se Alla uppdateringar: Myntauktioner i Sverige AB


Hitta auktionen: Karta/vägbeskrivning
Informations källa: Myntauktioner i Sverige AB

Nyckelord: Myntauktioner i Sverige AB,Svenska Numismatiska Föreningen,auktion stockholm,20130308-09


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...