fredag 12 april 2013

Nationalmuseum; Nyförvärv: Terrakottaskulptur av Jean-Baptiste Stouf

Från engelsk konsthandel förvärvade Nationalmuseum i fjol ett sällsynt verk kallat Den trofasta vänskapen av fransmannen Jean-Baptiste Stouf, utställt på Salongen 1795. Konstnären var nära vän till Johan Tobias Sergel under studieåren i Rom mer än två decennier tidigare. Stoufs verk är ett ypperligt exempel på den franska nyklassicismen där antikiserande formideal blandas med svärmisk vänskapskult.

Nationalmuseums samlingar har utökats med en terrakottaskulptur, kallad Den trofasta vänskapen (La fidèle Amitié), utförd år 1795 av den franske konstnären Jean-Baptiste Stouf (1742-1826) och utställd på Salongen i Paris samma år. Skulpturen visar en kvinna, klädd à l’antique, som lutar sig mot vänskapens och kärlekens altare, vaktat av en hund, symbolen för trohet. Sin högra hand har hon fört mot hjärtat samtidigt som en duva, kärlekens symbol, satt sig på axeln och krönt henne med en krans av blommor från ett granatäppelträd. Det sistnämnda får representera äktenskapet.


Även om motivet för skulpturen anpassar sig till den franska klassicismens förtjusning i högstämda ämnen, finns här samtidigt ett berättande, litterärt drag genom de många syftningar på olika antika gudasagor med kärlekspar såsom Herkules och Omfale eller Flora och Sefyr. I Stoufs allegoriska komposition blir den unga kvinnan en sinnebild för vänskapen. Hennes sentimentala och lätt dramatiska pose bidrar samtidigt till verkets genreartade karaktär, som är typisk för konstnärens arbeten under revolutionstiden.

Den fina och mjuka modelleringen av i synnerhet kvinnans hud visar att terrakottaskulpturen Den trofasta vänskapen inte skall betraktas som en skiss utan som ett fullbordat, autonomt verk. Några andra versioner är heller inte kända. Presentationsterrakottan som fenomen sammanhänger med ett nytt mode under 1700-talet då samlare fascinerades av materialets konstnärliga uttryck. Det gav skulptören möjlighet att i mindre format visa prov på sin skaparkraft och tekniska skicklighet. Mest känd blev kanske Clodion för sina terrakottor, representerad i Nationalmuseum med två verk. I museets samling dominerar dock Sergels små skulpturer, som nu fått sällskap av vännen Stoufs Den trofasta vänskapen.


Mer information: nationalmuseum/pressroom Alla uppdateringar: Nationalmuseum
Hitta till Nationalmuseum: Karta/vägbeskrivning Informations källa: Nationalmuseum


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...