tisdag 28 maj 2013

Auktionshuset Linghem; Auktion Söndag 2 JUni

Nästa auktion förrättas Söndag 2/6


Auktion: söndag kl. 11.00

Visning: fredag 09.00 - 17.00 och söndag från kl.09.00

Varvid xxxxflera spännande hem kommer att klubbas


Mer information: www.auktionshuset.nu Alla uppdateringar: Auktionshuset Linghem

Hitta auktionen: Karta/vägbeskrivning Informations källa: Auktionshuset Linghem

Nyckelord:Auktioner,auktionshuset,auktion,dödsbo,linghem,linköping,lösöre,antikt,möbler,porslin,keramik,konst,design,glas,belysning,bruksföremål,östergötland,götaland,sverige,20130602


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...