måndag 6 maj 2013

Myntkompaniet/Philea; Kvalitetsauktion Lördag 11 Maj

Kvalitetsauktion 310 11 Maj 2013


Auktion: Phileas lokaler, Svartensgatan 6.Auktionsdag lördag 11 maj, kl. 10:00.

Visning: onsdag 8 maj–fredag 10 maj kl. 10:00–18:00, samt i begränsad omfattning för långväga gäster på auktionsdagen lördag 11 maj från kl. 9:00

Påseendesändningar kan ej expedieras, men fotokopior kan erhållas gratis i mindre antal. Dessutom kan vi sända scannade bilder via mail om bild ej visas på auktionssidan.

Se auktionskatalogen här

Sista dag och tid för skriftliga bud för säker hantering: Dagen före auktionen, kl. 24:00.Mer information: www.philea.se Alla uppdateringar: Myntkompaniet/Philea

Hitta auktionen: Karta/vägbeskrivning Informations källa: Myntkompaniet/Philea

Nyckelord:Myntkompaniet,Philea,mynt,frimärken,stockholm,göteborg,kalmar,malmö,skara,umeå,numismatik,filateli,20121124


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...