fredag 5 juli 2013

Auktionsfirman Leif Landberg & Co; Auktion Onsdag 10 Juli

Nästa auktion i Mellerud Onsdag 13-07-10


Auktion: kl.17.00 Auktionshallen - Mellerud.

Visning: Från kl.15.00 auktionsdagen.

På auktionen låter bl.a. Hilding Klingbergs dödsbo, Mellerud försälja:

Se bilder här


Mer information: www.auktioner-mellerud.nu Alla uppdateringar: Auktionsfirman Leif Landberg & Co
Hitta auktionen: Karta/vägbeskrivning Informations källa: Auktionsfirman Leif Landberg & Co

Nyckelord:Auktionsfirman,LeifLandberg&Co,auktion,mellerud,dalsland,götaland,sverige,veckoauktion,nätauktion,lösöre,hittegods,cycklar,dödsbo,20130710


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...