torsdag 11 juli 2013

Nationalmuseum; Nyförvärv: Porträtt utfört av Adolf Ulrik Wertmüller

Nationalmuseums samlingar av svensk-franskt måleri från 1700-talet har utökats med ett porträtt målat av Adolf Ulrik Wertmüller. Det föreställer Henri Bertholet-Campan som var son till den franska drottningens hovdam, Henriette Genet-Campan. Förvärvet gör att en viktig pusselbit kan läggas till i den fascinerande historien om Wertmüllers porträtt av Marie Antoinette.
Porträttet är målat hösten 1786 och återger den tvåårige Henri Bertholet-Campan tillsammans med hunden Aline i den engelska parken vid familjens sommarhus i Croissy utanför Paris. Målningen ställdes ut på Salongen 1787, men med den något anonyma titeln Ett barn som leker med en hund.
Adolf Ulrik Wertmüller (1751-1811) utbildade sig hos sin syssling Alexander Roslin i Paris och studerade vid den franska konstakademien i Rom. När Wertmüller återvände till den franska huvudstaden våren 1781 hade han svårt att få beställningar och försörjde sig i stället som kopist i Roslins ateljé. Här upptäcktes han av den svenske ambassadören Gustaf Filip Creutz, som gjorde flera viktiga beställningar. Detta fick till följd att Gustav III under sin vistelse i Paris sommaren 1784 övertalade den franska drottningen Marie Antoinette att låta Wertmüller måla hennes porträtt avsett som gåva till den svenske kungen. Porträttet ingår i dag i Nationalmuseums samlingar.
Gustav III hade tänkt att detta skulle bli Wertmüllers entrébiljett till en framgångsrik karriär i Paris, men avundsjukan växte. När porträttet av Marie Antoinette ställdes ut i augusti 1785 blev verket nedgjort av kritikerna. Drottningen var heller inte nöjd. Konstnären drabbades av en djup depression, men samlade sig till att göra nödvändiga justeringar innan porträttet sändes till Sverige året därpå. Den som kom till Wertmüllers hjälp var hans vän Henriette Genet-Campan. Att Wertmüller alls fick betalt var mycket Mme Campans förtjänst eftersom hon förvaltade drottningens handkassa och var väl insatt i den kungliga ekonomin. Av försiktighetsskäl fungerade en gemensam vän, Gabriel Lindblom som mellanhand i kontakterna. Lindblom hade varit guvernör åt Mme Campans yngre bror Edmond Genet och tjänstgjorde själv som tolk vid det franska utrikesministeriet i Versailles. Detta förklarar både varför Wertmüller var så välinformerad och dessutom målade närmare ett dussin porträtt av flera medlemmar av familjen Genet-Campan.
I sin tacksamhet mot vännen Mme Campan målade Wertmüller porträttet av hennes son Henri hösten 1786. Han hade redan tidigare förevigat den lille som nyfödd och skulle fortsätta måla andra fränder till Mme Campan. Dessa inbegriper bland annat porträttet av hennes syster Adélaïde Auguié som mejerska i den kungliga mjölkkammaren vid Petit Trianon-Le Hameau, målat 1787. Målningen finns i museets samlingar sedan 1951, en gåva från Nationalmusei Vänner. Senare har även en förstudie till porträttet av den franske kronprinsen Louis köpts in. Genom nyförvärvet kan ytterligare en pusselbit läggas till de övriga i den fascinerande historien om tillkomsten av Wertmüllers porträtt av drottning Marie Antoinette.

Mer information: nationalmuseum/pressroom Alla uppdateringar: Nationalmuseum
Hitta till Nationalmuseum: Karta/vägbeskrivning Informations källa: Nationalmuseum