tisdag 6 augusti 2013

Moderna museet i Malmö; 10 augusti kl. 15: Formalin Lab II (Nordic Aliens). Panelsamtal om "det nordiska"

Formalin Lab II (Nordic Aliens)
MALMÖ. 10 AUGUSTI KL. 15

Som en del av Malmö Nordic har Formalin under sommaren organiserat ett fristående offentlig konstprogram runt om i Malmö. Förutom detta arrangerar Formalin även en rad panelsamtal, så kallade ”LAB” i Malmö. Detta är del två av tre, som hålls på Lastkajen på Moderna Museet Malmö. Det blir ett samtal om Malmö i relation till "det nordiska" - kulturarv, nostalgi, varumärke och identitet. En laboration med avstamp i Formalins LAB-formel.


Nordic Cool 2013. Malmö Nordic 2013. Två omfattande satsningar i Washington DC respektive Malmö, som på olika vis utforskar och belyser det nordiska. Ett sammanträffande? En undersökning/inventering av en svunnen identitet? Ett alibi? För hur hett är "det nordiska" egentligen ur ett universellt perspektiv?

Malmö Nordic 2013 vill sätta Malmö på kartan genom att använda konsten som lockbete. Malmö i Norden. Norden i världen. Formalin Lab gör ett alienerat försök att överblicka hela paketet uppifrån.

Panelsamtalet hålls på Lastkajen på Moderna Museet Malmö. Fri entré till samtalet. I regi av konst- och kulturföreningen Underliv, initiativtagare till projekt Formalin med den offentliga konstmanifestationen Freakshow Malmö 2013. Formalin är ett experiment som hyllar det avvikande. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Mer information: Moderna Museet Alla uppdateringar: Moderna Museet
Hitta auktionen: Karta/vägbeskrivning Informations källa: Moderna museet/Press