måndag 30 september 2013

Stockholms auktionsverk; Böcker, vin och kvinnliga konstnärer

6427. Sällsynt Trenchier-bok från 1700-talet.

Böcker, Kartor & Handskrifter

Auktion 1 oktober

Idag är sista visningsdagen av den mycket intressanta Böcker, Kartor & Handskrifter på Nybrogatan 32.

Idag öppet till kl 18.

Auktion 1 oktober med start kl 12.


För mer information kontakta Katharina Fahlstedt: tel 08-453 67 49, katharina.fahlstedt@auktionsverket.se eller Hans Larsson: tel 08-453 67 47, hans.larsson@auktionsverket.se.

Det finns flera sätt att delta i auktionen:
Budgivning i salen
Budgivning på internet
Budgivning via inropsuppdrag
Online budgivning
Budgivning via telefon

» Delta i auktionen

Dryckesvärdering i Magasin 5!
Träffa Systembolagets värderingsmän och låt dem värdera ditt värdefulla samlarobjekt.

Tisdagen 1 oktober, kl 14–18
Magasin 5, Frihamnen i Stockholm.

Mer information om dryckesauktioner och värderingsdagar finner ni på:
www.systembolaget.se/tjanster/dryckesauktioner

Har du frågor kontakta Systembolagets
Sören Nylund 08-503 303 97
Tobias Axelsson 08-503 305 65

Du kan också mejla till:
auktioner@systembolaget.se
Kvinnliga konstnärer uppmärksammas på Klassiska!
I höst presenteras på Klassiska en särskild avdelning med verk av kvinnliga konstnärer från förra sekelskiftet. Det blir en separat katalog och intressanta föredrag.
Vi söker nu fler högklassiga konstverk till höstens Klassiska.

För värdering och inlämning kontakta:
Andreas Rydén tel 08-453 67 62
andreas.ryden@auktionsverket.se

Pierre Olbers St Bellies tel 08-453 67 61
pierre.olbers@auktionsverket.se
Julia Beck, L'Etang (Brume). Säljs på Klassiska 3-5 december.

Dardel, Kandinsky och Fontana m.fl. i Göteborg och Malmö!
Speciellt utvalda konstverk och konstföremål från höstens kvalitetsauktioner i Stockholm, Moderna, Nutida och Klassiska visas denna vecka på våra filialkontor i Göteborg och Malmö.

Göteborg, Geijersgatan 14:
Visning tisdag 1 oktober kl 10-14

Malmö, Engelbrektsgatan 7:
Visning fredag 4 oktober kl 10-14
Nils Dardel, Transsibiriska expressen. Säljs på Moderna 22–23 oktober.Mer information på: www.auktionsverket.se Alla uppdateringar: Stockholms Auktionsverk
Hitta auktionen: Karta/vägbeskrivning Informations källa: Stockholms Auktionsverk

Nyckelord:Stockholm,göteborg,malmö,Auktionsverk,stadsauktion,kvalitetsauktion,online,nätauktion,temaauktion,klassiska,moderna,nutida,fashion


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...