onsdag 2 oktober 2013

Crafoord auktioner; Bokauktion på Crafoord Auktioner 16 november

Slutspurt inför Bokauktionen 16 november 2013



Ännu återstår ca. två veckor innan vi stänger inlämningen till höstens bokauktionen på Crafoord Auktioner. Auktionen kommer att äga rum lördagen den 16 november 2013 och arbetet med att skapa katalogen är i full gång. Vi är fortfarande intresserade av böcker av god kvalitet inom de flesta områden, men framför allt efterfrågar vi nu bättre enstaka böcker och handskrifter av såväl nationellt som internationellt intresse.

Tidig vetenskaplig litteratur är mycket eftersökt i bokvärlden. Detta gäller också bra reseskildringar, modern litteratur i förstaupplagor och konstlitteratur som rör modernismen, men även andra konstriktningar. Inkunabler, d.v.s. böcker tryckta före 1500, är efterfrågade liksom andra antika böcker med rätt titlar och bra kvalitet. Riktigt vackert inbundna böcker är också mycket attraktiva.



Mer information: www.crafoordauktioner.se Alla uppdateringar: Crafoord Auktioner

Hitta auktionen: Karta/vägbeskrivning Informations källa: Crafoord Auktioner

Nyckelord:Crafoord,Auktioner,lund,skåne,götaland,stadsauktion,kvalitetsauktion,bokauktion,specialauktion,lösöre,antikviteter,konst,design,möbler,belysning,porslin,glas,keramik,tavlor,mattor,silver,smycken,


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...