måndag 7 oktober 2013

Stockholms auktionsverk; Viktig skulptursamling på auktion

Gert Marcus, Färgböjning

Gert Marcus föddes i Gross Borstel, en förort till Hamburg. På grund av den dystra och oroliga stämningen i Tyskland och de annalkande antisemitiska strömningarna lämnade Gert Marcus Hamburg hösten 1933 och flyttade till Sverige. I Stockholm ägnade han sin första tid åt att måla, teckna och studera svensk historia. Paul Cézanne blev hans läromästare.

I slutet av 1930-talet reste han till Aix-en-Provence för att besöka mästarens hemtrakter och uppleva Provences ljus och färger. Efter en kort studietid i Otte Skölds målarskola 1934 och Ateneum i Helsingfors 1936 valde Gert Marcus en autodidaktisk väg.

Från början var Gert Marcus målare, men han har framför allt blivit känd för sina kompromisslösa skulpturer i rena enkla former. Valet av material har alltid varit viktigt för honom och till sina verk använde han sig av bland annat bemålad plåt, metall, granit, glas, perpex, skiffer och cement - men favoritmaterialet är den rena vita carrara-marmorn. I sina stenarbeten ägnade han sig framför allt åt den verksamma kontrasten mellan svart och vitt - skugga och ljus.

Genom sitt konstnärskap har Gert Marcus strikt hållit fast vid konstruktivismen och hängivit sig åt att utforska linjer samt de rikt varierande formerna som han använde sig av - klotet, kuben, cylindern och konen.

På 1950-talet fick Gert Marcus flera monumentaluppdrag i Sverige och internationellt. Bland annat utförde han en stenmosaikvägg i Sankt Mikaels kapell i Mora, en väggmosaik i Polishuset i Stockholm och en korvägg i Vantörskyrka, en Di-eder-skulptur vid Sergels torg i Stockholm, Sfera Centripeta centrifuga i Turano Lodigiano, Italien och Tre Enheter i Fredens park i Eilat, Israel.

Samlingen omfattar 93 skulpturverk och den kommer att inleda konstavdelningens auktion på höstens Moderna den 23 oktober.

Höjdpunkter i samlingen är bland annat 163, polerad carraramarmor, hela 4,2 m hög (600-800.000 kr), Vit relief, marmorkross i vit betong (80-100.000 kr) och Svart relief, marmorkross i svart betong (80-100.000 kr), utförda 1960 i tre exemplar vardera, varav ett exemplar ingår i Moderna Museets samlingar. Vit och svart relief ingick i Liljevalchs utställning Gert Marcus imaginarius 1965.
Från cylinder till gränslinjen, en skulptur i 6 delar utförd i carraramarmor (80-100.000 kr).
Färgböjning, bemålad plåt, längd 224 cm, utställd på Liljevalchs utställning Gert Marcus imaginarius 1965 (40-50.000 kr).

Läs pressbrevet i sin helhet på www.auktionsverket.se

Moderna
Auktion 22 - 23 oktober
Visning 15 – 21 oktoberMer information på: www.auktionsverket.se Alla uppdateringar: Stockholms Auktionsverk
Hitta auktionen: Karta/vägbeskrivning Informations källa: Stockholms Auktionsverk

Nyckelord:Stockholm,göteborg,malmö,Auktionsverk,stadsauktion,kvalitetsauktion,online,nätauktion,temaauktion,klassiska,moderna,nutida,fashion


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...