torsdag 28 november 2013

Stockholms auktionsverk; Lär dig om samtida smyckekonst i Malmö

Foto: Max Brouwers

Lär dig om samtida smyckekonst i MalmöStockholms Auktionsverk i Malmö arrangerar tillsammans med Konsthantverkcentrum en föreläsning om och visning av samtida svensk smyckekonst.

Måndag 9 december klockan 16.30 – 19.00
på Stockholms Auktionsverk, Engelbrektsgatan 7 i Malmö

Föreläsaren Inger Wästberg är konstvetare, samlare av nutida smyckekonst och författare till den nyligen utgivna boken Contemporary Swedish Art Jewellery. I föreläsningen om smyckekonstens utveckling i Sverige från 1950-talet fram till idag ger hon även bakgrunden till hur hennes eget samlande växte fram.

Från att ha varit områden som betraktats med vördnad, inte minst på grund av de ädla metallernas dyrbarhet, har såväl svenskt korpus som smyckekonst genomgått stora förändringar. Numera ges ofta den konstnärliga kvaliteten och individuella kreativiteten företräde framför föremålens traditionella funktion eller smyckenas bärbarhet. Frågor som också berörs i föreläsningen är vilka faktorer som kan ha påverkat denna utveckling samt hur marknaden för dessa föremål ser ut idag, och hur den kan komma att te sig imorgon.

Tre smyckekonstnärer visar sina arbeten på plats: Helena Lindholm, Sonja Ekman och Castello Hansen.

Begränsat antal platser. Fri entré.

OSA senast 5 december till sophie.lovenskiold.sperlich@auktionsverket.se

Program:
16.30-17.00 Mingel och välkomstdrink
17.00-18.00 Modern smyckekonst. Inger Wästberg
18.00-19.00 Mingel med Inger Wästberg samt smyckekonstnärerna Helena Lindholm, Sonja Ekman och Castello Hansen, som också visar upp delar ur sina smyckekollektioner.» www.auktionsverket.seMer information på: www.auktionsverket.se Alla uppdateringar: Stockholms Auktionsverk
Hitta auktionen: Karta/vägbeskrivning Informations källa: Stockholms Auktionsverk

Nyckelord:Stockholm,göteborg,malmö,Auktionsverk,stadsauktion,kvalitetsauktion,online,nätauktion,temaauktion,klassiska,moderna,nutida,fashion


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...