tisdag 10 december 2013

Röhsska museet; Idag lanserar vi vår webbkatalog!

Idag lanseras "Sök i samlingen".
​Sök bland Röhsska museets föremål och formgivare på webben. 

 

Idag lanserar vi vår digitala webbkatalog och gör det möjligt att söka bland våra samlingar från en dator, telefon eller platta. I Röhsska museets samling finns cirka 50 000 föremål. I dagsläget är cirka 5000 av dem inlagda i museets interna databas. Av dessa finns nu omkring 1000 föremål publicerade och sökbara i vår webbkatalog Sök i samlingarna
I webbkatalogen presenteras grunduppgifter om föremålen, som till exempel upphovsman, titel, datering, förvärvsuppgifter samt tillhörande foto. Materialet har översatts för att vara tillgängligt på både svenska och engelska. Arbetet har också inneburit att Röhsska museet tagit fram ett grafiskt gränssnitt för hur sidan skall se ut samt gjort kartor över museet, fotograferat utställningshallar och skrivit introduktionstexter. I vissa fall presenteras föremålen även med en mer ingående text med uppgifter om verket samt utställningshistorik och litteraturreferenser. Vi redogör också de olika föremålssamlingarna som föremålen tillhör, detta för att göra det så sökvänligt som möjligt för besökaren. Varsågod och sök! 
 
Stolen Concrete av Jonas Bohlin i Sök i samlingen
 

Stolen "Concrete" av Jonas Bohlin väckte många känslor.  

Jonas Bohlin väckte känslor och skapade rubriker då han 1981 som avgångselev vid Konstfack deltog i skolans examensutställning med stolen Concrete. Sällan, om ens någonsin, har ett enskilt examensarbete vid någon av vårt lands design- och konsthantverksskolor fått sådan betydelse. För många har objektet framstått som en riktad höger mot den funktionella och ”riktiga” möbelkultur som utvecklades under 1900-talet och dess tro på en objektivt mätbar kvalitet.
Nyfiken på mer? I Sök i samlingen hittar du fortsättningen om Jonas Bohlin
 
 
 
Diana på hjorten
 

En utomordentligt praktfull skattkammarpjäs av första klass är detta dryckeskärl från renässansens slutskede. 

Den stolta jaktgudinnan Diana, som med vapen i hand och förande sina båda jakthundar i länkar, brusar fram i galopp på sin praktfulle gångare, en ädel, kronprydd hjort, smyckad med örhängen, halsband och rikt utformat schabrak.
Diana på hjorten är på många sätt typisk för sin tid både vad gäller stil och motivval, den är ett av de förnämsta verken i Falk Simon donation och permanent utställd som ett av huvudnumren i utställningen på andra våningen. I webbkatalogen kan du se vad som finns utställt i de olika utställningshallarna.
Mer information: www.designmuseum.se Alla uppdateringar: Röhsska museet

Hitta auktionen: Hitta till Röhsska museet Informations källa: 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...