måndag 15 december 2014

Crafoord Auktioner; Inlämning till bokauktion våren 2015

Inlämning till bokauktion våren 2015


Inlämningen till nästa bokauktion hos Crafoord Auktioner i Lund har öppnat.  Vi söker omgående bättre boksamlingar och enstaka sällsynta böcker av hög kvalitet, handskrifter och autografer, intressanta dokument, fotografier och affischer.
På dagens komplicerade bokmarknad är det påtagligt att tidig vetenskaplig litteratur inom såväl naturalhistoria som humaniora och ekonomisk teori behåller en stark ställning. Tidiga arbeten av Johannes Kepler, René Descartes, Isac Newton, Carl von Linné, Charles Darwin, Alexander Graham Bell, Niels Bohr, Alfred Einstein osv är eftersökta och betalas väl av vår internationella publik.

På konstens område befäster modernisterna - Picasso, Chagall, Miro, Braque o.s.v. - sin ställning. Bland andra konstyttringar söker vi material av t.ex. dadaister, surrealister och Cobra-konstnärer med Asger Jorn i spetsen. Var finns t. ex. Fin de Copenhague av Asger Jorn och Guy Debord är en fråga jag ställer mig? 
Vad beträffar svensk och skandinavisk skönlitteratur söker vi riktigt sällsynt material. Bra internationell skönlitteratur på engelska, franska och tyska är även intressant, men det underlättar om modern litteratur är dedicerad eller signerad och/eller vackert inbunden.


Ian Fleming, Casino Royale. Jonathan Cape, London, 1953. First edition, first impression. 195 000 kr.

Den våldsamma rusningen som varit på fotoböcker de senaste åren har lite stannat upp, men fortfarande är tidig fotolitteratur av inte bara de välkända svenska fotograferna utan också av franska, tyska, engelska och japanska fotografer gångbar. Vi söker i det sammanhanget även originalfotografier och äldre fotoalbum.
På vår förra auktion debuterade serietidningar - ett område som föll väl ut och också gav bokauktionerna en delvis ny publik. Du som sitter med tidiga serietidningar har därför här ett utmärkt tillfälle att följa upp den framgången. Inom detta område år det dock så att kraven på kvalitet är väldigt höga för att samlarna skall bli frestade.
Vår internationella marknadsföring av bokauktionerna är mycket avancerad och framgångsrik. Vi når utan överdrift ut över hela världen, vilket också avspeglar sig i  var vi har våra kunder och i vilka priser vi uppnår. Vi är en av endast två svenska aktörer med specialauktioner för böcker.
Jag är bokansvarig på Crafoords Auktioner och jag förflyttar mig över hela landet för att värdera och hämta upp hela bibliotek och böcker, autografer, affischer och dokument. Välkommen att ta kontakt! Du når mig nästan alltid på tel. 070-58 44 817 eller på  e-mail torgny@schunnesson.com.

Välkommen!
                                                                       
Torgny Schunnesson

Torgny Schunnessontorgny@schunnesson.comtel. 070-58 44 817

The Shop Signs of Peking. Chinese Painting Association of Peking, 1931. 32 000 kr.


Cartier-Bresson, Henri, French photographer (1908-2004). 
Les Européens. Photographies. Éditions Verve, Paris, 1955.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...