fredag 5 december 2014

Fotografiska; Ny utställning: Adi Nes


 
 

Ny utställning: Adi Nes

12 december, 2014 — 8 mars, 2015
Adi Nes noggrant iscensatta verk hämtar inspiration från scener ur konsthistorien, berättelser i bibeln och den komplexa politiska situationen i Israel. Som ung homosexuell man väver han också in sina egna erfarenheter från sin uppväxt och tiden i israeliska armén. Adi Nes skapar lager på lager av historia, religion, politik och sexualitet.

Adi Nes ställer frågor och hämtar inspiration från sitt liv. Kan man vara homosexuell och jude och samtidigt leva upp till en stereotyp patriotisk bild av en hård och osårbar israelisk man, finns det plats att visa känslor och sårbarhet?
Adi Nes konstnärskap har många bottnar och referenser som korresponderar med berömda verk ur konsthistorien, samtida fotografi, mytologi, film, media och nyhetsjournalistik. Han väver samman det gamla Israel med det nya, historia med nutid, berättelser och gestalter ur bibeln får nytt liv när han placerar dem i samtida, ofta urbana miljöer.
 
 
 
 
Cain & Abel
 
Utställningen presenterar fyra av Adi Nes mest betydelsefulla arbeten: Soldiers (1994-2000), Boys (2000), Biblical Stories (2004-2007) och The Village (2013).
I serien ”Biblical Stories” tolkar han berättelser ur Gamla Testamentet och sätter dem i ett nytt samtida sammanhang genom att konstruera hemlöshet och skildra människor som förlorat delar av sin identitet. Utifrån en ung stats perspektiv skildrar han det revolutionära. Viljan att vara ett utopiskt samhälle som kännetecknas av jämställdhet, socialistiska värderingar och ömsesidig omsorg men att i själva verket bli ett samhälle av ockupation, kapitalism, utanförskap och stora sociala skillnader. 

 
 
 
Serien Soldiers är bedräglig. Å ena sidan verkar fotografierna skildra styrka å andra sidan är soldaterna undergivna och sårbara. Ett av hans centrala verk är en tolkning av Leonardo da Vincis den sista måltiden där lärjungarna är unga israeliska soldater. Adi Nes ställer frågor om kön och identitet och vill visa individen bakom uniformen.
I serien ”Boys” som är baserad på grekisk mytologi återvänder Adi Nes till sin barndom. Där undersöker han hur maskulinitet och intimitet formas. Genom porträtt av pojkar, återkommer han till det sårbara och sköra som han visar i bilderna på soldater. Adi Nes skapar en samtida mytologisk värld som ger eko till gamla myter.
 
 
 
 
Jacob & Esau


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...